Mọi người hay hỏi mình sao chị trẻ lâu thế

Mọi người hay hỏi mình sao chị trẻ lâu thế, bí quyết của mình là không thù lâu, nhớ dai những gì không đáng nhớ. Bố mình dậy mình lấy ân trả oán thì oán cởi, lấy oán trả oán thì oán oán trùng trùng. Mình tin rằng không có kẻ thù Vĩnh viễn và sự trả thù cao quý nhất chính là tha thứ. Mình thích nhất câu này của Mahatma Gandhi (kẻ yếu không bao giờ có thể tha thứ, tha thứ là phẩm chất của kẻ mạnh)
PS : STT trong một buổi sáng tại nước Mỹ cốt để khoe tấm hình mình cứ cười tươi cho dù cũng có những kẻ ghét mình chẳng thích mình cứ hơn hớn thế này. Cũng như nếu nước Nhật cứ đắm mình trong thù oán với Mỹ thì liệu có thể nào xây dựng lại một nước Nhật hoang tàn sau chiến tranh vươn lên trở thành một cường quốc hùng mạnh đứng top 3 thế giới như ngày hôm nay không???