Mỗi ngày các mế làm việc bao nhiêu thời gian

1  
Mỗi ngày các mế làm việc bao nhiêu thời gian?
Nếu cảm thấy mệt mỏi thì đến với em nhé
Chè táo sen bổ dưỡng đây …!
25k 1 tô to ná ná
See Translation