Mình tưởng 3 năm trước đã không còn gặp lại nhau nữa kia

Mình tưởng 3 năm trước đã không còn gặp lại nhau nữa kia.
Với cha Augustino, người thầy và là người bạn thân rất thân của chúng mình : Hầu hết những gì cần nói với nhau thì cũng đã nói.
Mình từng cầu nguyện để cha được nằm xuống nghỉ ngơi. “Hãy đem người đi, lạy Chúa !”
Nhưng khi nghĩ về công trình của các ngài, thương nhiều người DT sẽ thật sự bơ vơ nếu không còn ngài, mình thương thầy Tg. (nay ở Tòa Giám mục Kontum), là thầy dạy và là bạn thân thiết của ngài, hết lòng hỗ trợ ngài để cùng nhau xử dụng hết tâm hồn, hết sức, hết cả trí khôn để cứu sống và hầu hạ người DT trong nhiều cảnh sống thê lương, bi thảm. Mình lại cầu nguyện, “mọi sự, xin theo thánh ý Ngài, kính lạy lòng Chúa thương xót !”