Mấy ẻm đi Sở thú dzui quá xá

1 1 1 1 1  
Mấy ẻm đi Sở thú dzui quá xá. Ta nói Ben nhỏ gần nhất mà gặp mấy chị xưng “anh” tỉnh queo. Đại bàng dễ sợ. Loi nhoi quá độ. Nhưng có vẻ mấy em hạp nhau hỉ. Dzậy là kỳ này đi yên tâm, nhốt hết cả đám nhỏ vô 1 phòng, đám lớn tha hồ quẩy. Há há
See Translation