Mai em cuốn dư 5 hộp thôi nhá ai chén od luôn nhé

1 1 1 1  
Mai em cuốn dư 5 hộp thôi nhá ai chén od luôn nhé
Khách 7 tuổi khen ngon là ko phải dạng vừa nun ná
Ngon lạ lắm 50k/14 cái ấy
See Translation