Mai có ai Hoà Bình xuôi Hà nội ko ạ

1  
Mai có ai Hoà Bình xuôi Hà nội ko ạ
Em gửi túi đồ be bé
See Translation