Lúc đầu khi kiểm tra thì bác sĩ báo răng khôn mổ khá nghiêm trọng và phải ở Hà Nội khoảng 2 tuần

Lúc đầu khi kiểm tra thì bác sĩ báo răng khôn mổ khá nghiêm trọng và phải ở Hà Nội khoảng 2 tuần.Nhưng cuối cùng nhờ Bác sĩ Nguyễn Đức Tuyên tại Nha Khoa Phương Anh quá giỏi cùng tay nghề cao đã không phải mở xương và cắt lợi nên 2 ngày qua đã đỡ nhiều.
Sau khi ăn cháo 2 ngày thì hôm nay ăn nhẹ được rồi và đồ ăn cắt nhỏ,lang thang 1 tí cho thoáng người.Thanks cả nhà đã yêu thương và quan tâm nhé.Cưng cả nhà.
See Translation