Lịch sự kiện tuần này:

Lịch sự kiện tuần này:
(y) Essence:
1) Tối thứ 4: Offline Advance
https://www.facebook.com/events/481586348842632/
từ 18h00-20h00
2) Cuộc sống hỗ trợ cuộc sống
https://www.facebook.com/events/218921318609701/
từ 18h00-20h00
(y) CLB THE NATURE LIFE
1) Chương trình Thiền Việt – Ngộ nhân quả: thứ 2-4-6 từ 12h00-
14h00
https://www.facebook.com/events/290667521378425/
(y) Cuối tuần có chương trình đặc biệt KẾT NỐI TINH CHẤT với các bài Thiền giúp bạn kết nối và thể hiện Tinh chất của chính mình.
https://www.facebook.com/events/1295596020508764/
Hẹn gặp các bạn tại Ngôi nhà Essence với các trải nghiệm trong hành trình Essence!!!!
Chúc các bạn ngày mới vui vẻ!