LÊN CHÙA NHỚ RỦ MÌNH ĐI

LÊN CHÙA NHỚ RỦ MÌNH ĐI
(Hồng Thanh Quang)
Lên chùa, nhớ rủ mình đi,
Tháng Ngâu, trăng sắp tới thì hoạnh thu…
Trái tim hao khí ai bù,
Ngào hương huệ để thơm trừ nỗi đơn…
Lên chùa, tránh những đường trơn,
Gốc cây cau bạc như sờn tiếng đau…
Đã đành chẳng hẹn gì nhau,
Mà hoa đại cứ sáng màu sắt son…
Biết người đã mấy mặt con,
Câu thơ mình vẫn như còn luyến duyên….
Ai ca ngồi tựa mạn thuyền,
Hay đâu thạch nữ lại quên phấn dồi…
Chẳng qua phải phận con người,
Đắng cay cũng cứ nợ đời trả vay…
Lên chùa, tỉnh những niềm say,
Thương ai, đành chỉ chắp tay khấn thầm…
(3-8-2014)