LEADER CẦN GÌ

LEADER CẦN GÌ?
Dụng nhân như dụng mộc – Gỗ mục cũng có chỗ dùng!
Một người dù tệ cách mấy, dở cách mấy thì cũng sẽ có một điểm nào đó có thể dùng được. Nhiệm vụ của một Leader tốt là tìm được và sử dụng thành công. Không có ai là hoàn hảo, thông tuệ và xuất sắc trên mọi lĩnh vực để làm hài lòng bạn cả. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cố gắng thay đổi người khác để gò ép cho hợp ý mình, bạn không thể thay đổi ai cả ngoài bản thân mình.
“Hoạt ngôn”!
Có những người hoạt ngôn là nghề của họ, gánh cơm của họ và điều đó thật cao quý! Tuy nhiên, “hoạt ngôn” quá đà thì tôi nghĩ không phải là tố chất của một Leader. Đáng tiếc thay có nhiều người (tự nhận là Leader) mà không nhận thấy điều đó, họ coi lật ngôn là tài năng thiên bẩm và họ tự hào về điều đó. “Lời nói nặng tựa ngàn cân, đổi đen lật trắng bản thân nhẹ kềnh”.
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân!
Cuộc đời của một con người ít nhất sẽ có một ai đó cho họ Nể trọng – Trung Thành – bị Thuần phục. Vậy tại sao mình không phải là người đó?! Khối óc của con người do người đó quyết định. Nhưng trái tim của con người thì do người khác quyết đinh!
Viết nhân dịp vô tình đọc được bài viết (mình tự đặt tên) “nổi khổ của một President” của một người thầy trường đời và sự tản mạn ” ngứa miệng” của bản thân.
—- Bài viết chỉ thể hiện quan điểm cá nhân và xin ý kiến trao đổi của bạn bè Facebook với mục đích tự răng bản thân. Nếu ai đó sử dụng bài viết vào một mục đích khác hoặc “vấn vươn – lạc nghĩa” thì đó không phải là ý của tác giả —-
See Translation