Lại một thằng thích làm màu

Lại một thằng thích làm màu, lợi dụng diễn đàn để thiên hạ biết tới mình. Anh Đệ này tưởng mình là ai? Anh Thành Bí thư HP dù có ko thèm tiếp anh cũng là điều dễ hiểu.
Mục đích a muốn gặp bí thư HP lộ rõ bỏ mẹ. Mà bí thư một thành phố như HP phải dành tgian tiếp những “đoàn công tác vớ vỉn như anh thì còn éo đâu thời gian lo việc lớn.
Mà cái anh báo này cũng lạ thật. Đưa ra nhận xét của một thằng dở người một cách rất vô tư, vô tư đến ngây ngô
-Viet Hoa Pham-