Ko nghĩ là đã 2 năm

1 1 1 1 1  
Ko nghĩ là đã 2 năm. Thời gian trôi qua cái vèo. Năm sau cho cả 2 chàng đi luộc trứng đc rùi pa Van Tri Quan hỉ
See Translation