Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo

1  
Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo
See Translation