Khi tớ được chụp ảnh với thiên thần nhỏ :”)

1  
Khi tớ được chụp ảnh với thiên thần nhỏ :”)
See Translation