Khi có nỗi uất hận trong lòng

1  
Khi có nỗi uất hận trong lòng, chị em tôi lại lôi nhau đi ăn.
See Translation