Khi bạn cảm thấy có gì bực bội trong lòng

Khi bạn cảm thấy có gì bực bội trong lòng, hãy nén cảm xúc và đi làm đẹp. Không ai biết bạn đang nghĩ gì, đang có tâm sự gì vì không ai cân bằng những xúc cảm của bạn bằng chính bạn.
“Xì-tai” này có duyên dáng hem cả nhà ?????
( Tớ cứ bị mê màu xanh í…. )