#InebryaOgenex

#InebryaOgenex – định nghĩa mới cho việc bảo vệ tóc khi làm hóa chất tại salon.
>> Chỉ từ 3,5ml cho 1 lần tẩy, nhuộm, uốn…
>> Không phải thay đổi quy trình xử lý hóa chất.
>> Không cần phải đi học kỹ thuật bởi Ogenex sẽ tự chứng minh tính hiệu quả ngay lần đầu sử dụng bằng cách pha chế đơn giản.
>> Chỉ 1 chai 300ml cho tất cả mong muốn của bạn với mái tóc cần được bảo vệ.
#InebryaOgenex
>> Công nghệ dành cho năm 2017
>> Bạn đã Ogenex hôm nay chưa vậy?
www.inebrya.vn | 0969.257.598/ 04.3537.6628
Một sản phẩm công nghệ cao của Italy.