Hum nay đi chợ dzới mạ

1 1  
Hum nay đi chợ dzới mạ… cái mẹt phấn khích gúm. Tới khu “món ăn iu thik của ẻm” cái mẹt phấn khích tột độ… làm mẹ phải xach về cho 2 lốc… e thoả mãn
See Translation