Hôm qua

Hôm qua, Yên cùng với một công ty bảo mật tổ chức “kick-off” để chuẫn bị “run” một giải pháp bảo mật từ Châu Âu mà công ty này được bổ nhiệm là “Đại diện và Phân phối độc quyền thị trường VN”. Dự kiến sẽ tổ chức họp báo trong tháng 5/2017. Rất mong được sự hợp tác của các đối tác, ACE truyền thông và bạn bè gần xa.
Đối với sản phẩm COMODO (USA), sẽ ưu tiến phát triển các giải pháp bảo mật cho doanh nghiệp.
Tăng 2, Yên hát bài yêu thích “Trái tim bên lề”.