Hôm nay e ” tự cầm bình sữa nhậu 1 mềnh”

1  
Hôm nay e ” tự cầm bình sữa nhậu 1 mềnh”. Nhậu hết 100% xong tự rut ra trả mẹ lun. Chài ai… Ngày nào cũng vại có phải giỏi hem.
See Translation