Hôm nay Ban Trị Sự Phật Giáo thành phố Đà Lạt thăm và Đảnh Lễ Đại Lão Hoà Thượng thượng Tánh hạ Hải tại chùa Phước Thiện Bảo Lộc

Hôm nay Ban Trị Sự Phật Giáo thành phố Đà Lạt thăm và Đảnh Lễ Đại Lão Hoà Thượng thượng Tánh hạ Hải tại chùa Phước Thiện Bảo Lộc. Khi biết chúng con sẽ đến Ôn đã ngồi đợi trước, thương Ôn quá khi Ôn nói ” Ôn vui lắm khi quý vị quan tâm và đến thăm thân già này ở nơi xa này” , lời Ôn nói khiến cho chúng con hiểu rằng ” sống trong đời sống cần có một tấm lòng ” . Cầu mong Ôn phước thọ miên trường.
See Translation