Hình như càng ngày mình càng khó tính hay sao chớ :(

Hình như càng ngày mình càng khó tính hay sao chớ :(.. cứ thấy mấy người mà làm việc lề mề , lếch lếch , ko nhanh nhẹn là thấy bực mình rồi , tưởng tượng mà đứa nào mà làm việc với mình mà cứ lề mề , chậm chạp rề rề là mình nổi điên lên quá . Làm việc mà cứ rề rề nhìn thôi cũng thấy mắc mệt.hay là do mình nhanh lanh lẹ quá người ta theo ko kịp ko biet chớ đụng việc gì thì xư lý nhanh gọn lẹ có kết quả , làm mà cứ mò mò thấy quãi . Bởi đứa nào lề mề tránh xa chuỵ ra nhe . Chuỵ chửi rồi nói sao chuỵ hung dữ
Tương lai mà có được làm bà chủ chắc thế nào cũng bị chửi sau lưng là ” mụ la sát ”