Hihi

1 1  
Hihi, khách ơi, có thể bớt đáng yêu tí dc k nè?
Đi Liên hoan còn k quên đem thịt gác bếp nhà mình đi, Hahha
Bảo sao ngày nào cũng dc khách khen ngon và cháy hàng nè
See Translation