Hiện tại Đẩu đang cần tìm 1 bạn yêu thích sinh học

Hiện tại Đẩu đang cần tìm 1 bạn yêu thích sinh học, giỏi tiếng Anh để tham gia khoá học BIO LAB (chương trình của Mỹ, toàn bộ bằng tiếng Anh) nói về nghiên cứu thí nghiệm sinh học côn trùng. Sẽ có kinh phí hậu hĩnh cho người tham gia, và nếu đạt điểm cao thì càng thưởng lớn nha