hại não quá

1  
hại não quá…cày kiếm tiền mua nổi căn này chắc cũng đột quỵ quá.
See Translation