hại não quá

1  
hại não quá…cày kiếm tiền mua nổi căn này chắc cũng đột quỵ quá.
See Translation

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *