Hai anh em sau 15 năm lại về cùng một con phố

Hai anh em sau 15 năm lại về cùng một con phố. Lão í là sếp đầu tiên của mình. Làm tờ báo tuần mà Thanh niên, Tuổi trẻ ngày đó còn khóc thét vì.. tính sáng tạo! Giờ lão làm radio đỉnh nhất nước.
Văn phòng công ty cũng tự do, công bằng, sáng tạo chả kém bố con thằng Mark (Phây).
Chúc mừng lão và công ty với một Zone9 mới hiếu khách, gần gũi, đam mê.
Cùng chia sẻ quan điểm: Làm để vui sống; Làm để hiểu biết thế giới thông qua hoạt động kinh doanh; Làm để chúng ta có tự do thực sự!