Giám đốc đẹp trai như này lại còn trực tiếp giảng mà khôg đi thì có phải là tội lỗi quá không nà

Giám đốc đẹp trai như này lại còn trực tiếp giảng mà khôg đi thì có phải là tội lỗi quá không nà
Team Ngân đâu rồi, chốt ngay trong hnay ra quyết định đi đc hay k để Ngân biết và chốt sl người tham gia nhé.
Buổi học lần này rất quan trọng và thiết thực với quá trình phát triển của các bạn và hệ thống của chúng ta, nên mn cố gắng sắp xếp nhé.