GHỀNH ĐÁ ĐĨA

GHỀNH ĐÁ ĐĨA, GHỀNH ĐÈN Tuy An – Phú yên
Mình tạm yên lòng tìm được câu trả lời cho câu hỏi: mình đến thế giới này để làm gì?
Dư âm phong cảnh non nước khi biết đến nhiếp ảnh quả là có khác biệt. Bảo nghiện có cái gì đấy đúng. Chất gây nghiện có thể băng bó vết thương hoặc tạo ra một cái nhìn làm thay dổi cả tư duy, óc thẩm mỹ và cái nhìn về sự vật, hiện tượng. Rồi, ai cũng sẽ đi về nơi xa lắm. Ở đó có giống như thế này không thig mình không chắc nên cứ làm tròn phận sự ở cảnh giới này đã. Thưởng ngoạn thiên nhiên và khám phá! Nghe to tát nhưng khi con ếch biết trời to hơn vung là nó ra khỏi giếng đấy !