Em rất cần khách

Em rất cần khách . Bận để 1 tuần hoặc 1 tháng nói e tiếng e giữ bao lâu củng được có lấy là đc , ít ai mà đặt đồ mà kỳ kèo k muốn lấy chắc họ kẹt gì đó thì mình thông cảm
Người thì chờ hàng từng giây từng phút người thì có hàng để 2 tháng vẫn còn hẹn thôi để e lấy e mặc
Em không bán nữa thế thôi e k đăng phốt lên chi ngta cmt chữi chị mà e đọc chứ chị đâu có đọc , Chữi chị e chỉ đỡ tức thôi , sau đó đem danh dự của chị lên đây e có thể làm , nhưng e muốn cư xử như con người . Cho nên chị lớn rồi đó chịu có đọc dc thì chị tự hổ thẹn
See Translation