Em đuối sức rồi ấy

1 1 1  
Em đuối sức rồi ấy ..!
Oánh vật từ 7h sáng tới giờ mỏi rã rời chân tay nun
See Translation