Em đang gói các mế mua ới nun nhá

1  
Em đang gói các mế mua ới nun nhá
Dư có 5 hộp thôi ạ
50k/14c
See Translation