Em đang có 1kg mận lạc trôi quanh khu Mỹ Đình chị nào nhích hộ em mới

1 1  
Em đang có 1kg mận lạc trôi quanh khu Mỹ Đình chị nào nhích hộ em mới, ship 10k là 85k thôi ạ
See Translation