em cảm ơn bà chị huyền thoại

em cảm ơn bà chị huyền thoại … Bùi Phương Thanh và bà chị em bạn dì … Khả Như Trần bận túi bụi mà vẫn dành thời gian cho tụi em …. cảm ơn anh Tien Duong Binh đã thức khuya cho em miếng mà em không nghĩ là mình dám làm …. anh Trần Hữu Tín nữa thức nguyên đêm phụ em ….Quỳnh Lý … @ Thao Thach Do Nguyen hà mã làng hài Vũ Quốc Khánh nữa ….. sắp chia tay chương trình rồi muốn khóc quá ……em sắp lãnh tiền thưởng rồi lãnh xong mình quẫy mấy anh chi nha …. Võ Minh Lâm dạ và đặc biệt khán giả không tiếc 3000 đồng và thời gian bình chọn cổ vũ cho song lâm ….