Duy nhất 3 xuất nem sài gòn tặng cho 3 khách mua lợn nhà em ngày mai nhá

1 1 1  
Duy nhất 3 xuất nem sài gòn tặng cho 3 khách mua lợn nhà em ngày mai nhá
280k/kg
See Translation