Đó là lý do mình phải vừa ráng làm việc vừa ráng dành thật nhìu thời gian bên cạnh cac con

Đó là lý do mình phải vừa ráng làm việc vừa ráng dành thật nhìu thời gian bên cạnh cac con. Mọi thứ sao mà mong manh, dzậy nên hãy dốc hết sưc hêt lòng như … Chỉ còn 1 ngày nữa thôi.
See Translation