Đi ship gà cho bạn khách

1  
Đi ship gà cho bạn khách, được bạn tặng cho bịch kẹo, đã vậy còn mời uống nước.
Thung thướng thế….thăn kiu bạn
See Translation