Đây là một trong những bài theo nội dung và chủ đề bắt buộc cho cả lớp thực tập

Đây là một trong những bài theo nội dung và chủ đề bắt buộc cho cả lớp thực tập, hôm nay nhóm 6 bạn Mai Thanh Tú – Phi Phụng Diệp – Xuân Mai – Lee Nghia – Khanh Lưu – Nguyễn Vĩnh San. Câu chuyện rất xúc động nhưng cần các bạn đầu tư kỷ hơn một chút về các tình huống chính, như vậy sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Vai khách mời của Vĩnh San rất ấn tượng. Vai Xuân Mai hoá trang và phục trang ấn tượng nên T không post hình theo yêu cầu của Xuân Mai.
Hy vọng ranhwf bài này buổi học ngày mai các bạn chỉnh sửa lại sẽ hay hơn và lúc đó sẽ giữ lại bài này diễn báo cáo HK2 luôm. Chúc các bạn may mắn !
Thầy Vũ Minh
Saigon 27.05.17