[Dành cho người muốn bỏ việc]

[Dành cho người muốn bỏ việc]
1. Đừng dễ dàng rời bỏ tập thể, nếu không bạn sẽ phải bắt đầu từ con số 0.
2. Đừng lúc nào cũng nghĩ công việc không thuận lợi mà bỏ cuộc, tập thể nào cũng có vấn đề, tập thể nào cũng có ưu điểm.
3. Theo đúng lãnh đạo rất quan trọng, người lãnh đạo nguyện dạy bảo bạn, sẵn sàng để bạn phát huy hết năng lực, tuyệt đối phải trân trọng.
4. Vấn đề của tập thể chính là cơ hội cho bạn, còn than phiền trách móc tập thể tức là tự đánh chính bản thân mình, tự nói mình không năng lực, và chính mình tự đánh mất cơ hội của mình.
5. Một lòng biết ơn hệ thống đã cho mình cơ hội, biết ơn những người đồng nghiệp đã phối hợp với mình.
6. Tạo nên lợi nhuận là giá trị nòng cốt của bạn, khởi nghiệp không phải là làm từ thiện.
7. Gặp phải vấn đề hãy suy nghĩ trước, chỉ phản ánh vấn đề là trình độ sơ cấp, suy nghĩ và giải quyết vấn đề mới là trình độ cao cấp. ✍️✍️✍️
See Translation