Đang còn 2kg mế nào gần em Fs nhá

1  
Đang còn 2kg mế nào gần em Fs nhá
80k/kg
See Translation