Dân VN xếp hàng dài transit đi Mỹ

1 1  
Dân VN xếp hàng dài transit đi Mỹ. Đi đông chắc do nhiều người thèm hải sản 🙂
See Translation