Cứ hót phát là noá nhái ngay ấy

1 1 1  
Cứ hót phát là noá nhái ngay ấy
Cơ mà may hay ko mới là quan trọng ..!
See Translation