Còn một vài em nước hoa hàng order còn dư

1 1 1 1  
Còn một vài em nước hoa hàng order còn dư.
Mỗi loại m còn một lọ nên để lại cho bạn nào có nhu cầu ạ^^. Hàng nguyên tem mác em chứ bóc đâu ạ ^^
Có 100ml, 50ml và 30ml ạ.
Giá e post dưới từng lọ ạ^^
#nuochoa
See Translation