Cô chú thấy cháu nhảy máu không

1  
Cô chú thấy cháu nhảy máu không?
Có nhạc là quẩy tưng bừng
See Translation