Có bài toán đương nhiên kết quả bằng 16 song thằng bạn chó của mình nó nhất quyết bằng 1

Có bài toán đương nhiên kết quả bằng 16 song thằng bạn chó của mình nó nhất quyết bằng 1
Hai đứa suýt từ mặt nhau :))))))))))))
Khoa học chỉ có 1 đáp án mà còn thế nên âm nhạc lại cứ bảo sao Ahihi!
Thôi, quan điểm của em: OK, mày đúng rồi