Có ace em nào từ HB xg HN ko cho mình gửi nhờ túi con con này với ạ

1  
Có ace em nào từ HB xg HN ko cho mình gửi nhờ túi con con này với ạ. Many thanks ạ
See Translation