Có 1kg để phần khách ship cùng me mà 5 lần 7 lượt khất đến bực mình các chế ạ

1 1 1  
Có 1kg để phần khách ship cùng me mà 5 lần 7 lượt khất đến bực mình các chế ạ
E còn 1kg mận 75k
Cốt me 150k
Lấy cả 2 fs
Lấy 1 thứ 10k ship chế nào nhích hộ em mới
Em Hoà 0949061189
See Translation