Chúc con giật giải nhất cho các bố các mẹ vui nhé

1 1  
Chúc con giật giải nhất cho các bố các mẹ vui nhé!!!
See Translation