Chín đứa đập vỡ 12 cái kính oto

Chín đứa đập vỡ 12 cái kính oto; hc9, tk2, st1 lúc 2.30h lại bảo học sinh nghịch ngợm. Vãi lúa các nhà hình sự nhưng lại quá đạo đức?? Thôi tha nó trẻ con nhưng người đứng sau thì biết ai mà xử. Sống đừng dọa nhau trẻ con vậy. Người lớn ai lại nói: theo 9 thì hại 12. Và người lớn sao nói Hãy Còn (cứ) Thích – Kẻo Sẽ Tử (toi). Thế là chưa người lớn.
Biết hôm qua số đẹp tại Kim Mã có người ăn VL to nhất từ đầu đến giờ 24.5.2017 đó là ý Trời cả. Đừng vênh vang mình người lớn mà làm trò còn con nít lắm. Hãy cứ chờ xem Xanh và Đỏ ai thật vì dân. Hãy cứ nhìn xem Ý Trời nhé. Số nhà 253 Kim Mã nhé! ☀️