CẬU BẠN NƠI XA

CẬU BẠN NƠI XA
Đó là cậu bạn tôi chưa từng gặp một lần
Đó là cậu bạn cách tôi xa thật là xa
Nhưng đó không phải là một người “bạn ảo”
Bạn ấy luôn rất gần, rất thật
Bạn ấy tinh nghịch và hồn nhiên
Bạn ấy thông minh và hài hước
Bạn ấy nói “Cô không thể đánh lừa được con đâu” (Tài thật!!!)
Bạn ấy cũng thường tự nói với mình “Con phải dùng tính từ nữa, câu văn mới hay.”
Bạn ấy chỉ xuất hiện hai tiếng mỗi tuần
Để thứ 6 của tôi vui thật là vui.