Cần có một ngày thư giãn vui vẻ với nhau

Cần có một ngày thư giãn vui vẻ với nhau, nhìn vào mắt nhau, nói cười cùng nhau thay vì ôm khư khư cái điện thoại.
Mình đã chuẩn bị đến 3 bộ kit để đi chơi Color me run ngày 22/4 này ở Hà Nội. Có ai đi cùng không???? #summervibes #ColormeRun #CMR2017
http://colormerun.vn/ha-noi.html lịch trình địa điểm các thứ thì ở đây nhé! Lập team thôi!!!!!!